IV. Indeks miejscowości i mapa

Regestr cudów i łask doznanych przy obrazie Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Minodze 1676-1700

IV.

Indeks miejscowości:

Indeks ma na celu przedstawienie geograficznego zasięgu kultu Matki Boskiej Minockiej, poprzez identyfikację miejsc pochodzenia osób, które doznały cudów i łask przed Jej obrazem.

Kursywą oznaczono miejscowości niezidentyfikowane.
Numer zapiski w nawiasie kwadratowym, np. [6], oznacza prawdopodobną lokalizację.
*Gwiazdka przed nazwą oznacza, że miejscowość można znaleźć na mapie zamieszczonej poniżej.

Bażyn 63
Bienków 38
*Biskupice 21
Boskielów 15
*Brzezie 18
*Brzozówka Korzkiewska 82
Bzaska 64
Chechło 5
Chronowo 40
*Czaple Wielkie 17
Drmanie 72
*Garlica 67, 70
*Giebułtów 54, 81
*Gołcza 84
*Gołyszyn 20
Górna Wieś 59
*Grzegorzowice 55
*Iwanowice 26, 43, 74, 83
*Jangrot 25, 78
*Januszowice 24, 32, 47, 52
*Jerzmanowice 14
Kalwaria Zebrzydowska 17
Kazimierz 45
Kleparz 29
Kraków 1, [6], 12, 13, 16, 28, 29, 36, 44, 81
Kromołów 44
*Łuczyce 65
*Minoga passim
Młoczkownice 10
Muniakowice 33
*Nowa Wieś 83
Olkusz 5, 46, 72
Otfinów (Otwinów) 1, 2, 3
*Paczółtowice 42
*Pękowice 45
*Pieskowa Skała 80
*Poskwitów [15], 37, 71
*Przeginia 62
*Przesławice 29
*Przybysławice 4, 8, 41, 61
*Racławice 22, 23
Rajsko 16
*Sąspów 53, 68
*Skała 44
*Słomniki 7, 77
*Sułkowice 27
*Sułoszowa 49, 57, 58, 60, 69
Szarbia 20
*Szczodrkowice 34
Tarnów 9
*Wielka Wieś 51
*Wielmoża 76
*Więcławice 56
*Zadroże 44
*Zederman [72]
*Zielonki 50

____________________

Mapa zasięgu kultu Matki Boskiej Minockiej:
minoga2
Mapa zasięgu kultu Matki Boskiej Minockiej (na podkładzie mapy „Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych”, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, htttp://atlasfontium.pl, dostęp 28.11.2016)

Licencja Creative Commons