KSIĘGI SĄDOWE WIEJSKIE

appkalisz235

Księga gromadzka wsi Sidzina (dawniej Miłoszowa) z lat 1563-1706

Uzupełnienia do katalogu małopolskich ksiąg sądowych wiejskich (aktualizacja 29.12.2016)

Materiały do katalogu ksiąg sądowych wiejskich z Wielkopolski i Mazowsza (publikacja 3.01.2017)

Księgi sądowe wiejskie z XV wieku (aktualizacja 28.12.2016)

(na ilustracji fragment strony tytułowej z AP w Poznaniu, Akta m. Kalisza I/235)