Wielkopolska

Województwa:

poznańskie (powiat kościański, powiat poznański, ziemia wschowska)
kaliskie (powiat kaliski, powiat kcyński, powiat nakielski, powiat pyzdrski)
inowrocławskie (powiat bydgoski)
sieradzkie (powiat piotrkowski, powiat szadecki, ziemia wieluńska)

1. Województwo poznańskie

1. Powiat kościański

1. Bukowiec (Bauchwitz)

Dorfakten 1583-1646

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 124)

uwagi: Rusiński (1939/1945, s. 132) odnotowuje założenie wsi olęderskiej w Bukowcu w 1691 r., chodzi jednak o inną miejscowość

2. Dąbrówka Olędry (Hauland, obecnie Wola Dąbrowiecka)

Dorfakten 1667-1795

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 126)

uwagi: wieś olęderska

3. Grunowo (Grune, obecnie Gronowo, dzielnica Leszna)

Dorfakten 1548-1700

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 75)

4. Grotniki

Księga gromadzka wsi „Grotniki” 1563-1719 (1729)

oryginał: Biblioteka PTPN w Poznaniu, rkps 142; k. 73, spalony w czasie wojny

edycja: fragm. wyd. Ulanowski (1921, t. 1, nr 4419-4439)

5. Kargowa

Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837

oryginał: przed II wojną światową w AP w Poznaniu, spłonął w czasie wojny, zachował się tylko mikrofilm w Bibliotece UAM; s. 672 (z czego zapisane 386)

edycja: Walawenderowie (1960)

opracowania: Walawender (1959)

6. Kiełczewo

Fragment księgi sądowej wsi Kiełczewa, pow. Kościan, 1792-1806

oryginał: Biblioteka Raczyńskich, rkps 2055, k. [127]

7. Koźminek (Koźmin, Koschmin)

Dorfakten 1550-1592

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 125)

8. Nowe Kramsko (Neu Kramzig)

a. Księga ławnicza wiejska wsi Kramsko Nowe 1572-1650, 1700

oryginał: AP w Poznaniu, Klasztor cystersów w Obrze 52; s. 54

b. Fragment księgi ławniczej z Nowego Kramska w pow. babimojskim z zapisami z lat 1586-1594

oryginał: Biblioteka Raczyńskich, rkps 1965; k. 4

9. Lubiń

(aktualizacja 29.10.2019)

Księga sądowa poddanych klasztoru Benedyktynów w Lubiniu [k/o Kościana] 1432-1542

oryginał: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ZBenL – Archiwum benedyktyńskie Lubin, sygn. 1: Kopiarz (Liber Viridis)

edycja: fragm. wyd. Ulanowski (1921, t. 1, nr 4440-4483)

uwagi: opis i autopsja księgi dzięki Bartoszowi Małeckiemu. Informacja o rękopisie: Justyna Mizerka, Archiwalia poklasztorne, urzędowe, kasacyjne i pokasacyjne w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (klasztory powstałe i/lub skasowane przed 1850 r.), „Hereditas Monasteriorum”, vol. 6, 2015, s. 195.

10. Rogoziniec (Rogsen)

Dorfakten, t. I. 1589-1642; t. II.1622-1811

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 124)

2. Powiat poznański

1. Folsztyn (Follstein)

Dorfakten 1637-1793

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, Akta wiejskie dep. C. 5, s. 32; spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 74 i 112)

uwagi: wieś olęderska

2. Herburtowo (Herbardów)

Dorfakten [po 1601]

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, C.2 APP, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 112)

uwagi: wieś olęderska, założona prawdopodobnie w 1601 r. (Rusiński 1939/1945, s. 134), zatem akta pochodziły zapewne z XVII wieku

3. Kaława (Kalau)

Dorfakten 1532-1537 i 1701-1788

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 126)

4. Lutol Suchy (Dürrlettel)

Dorfakten 1577-1725

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 124)

5. Łokacz (Łukacz, Lukatz)

Dorfakten 1702-1776

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 74)

uwagi: wieś olęderska

6. Pokrzywnica (Krumfliess)

Księga wsi Krumfiess (Pokrzywnica) koło Piły, prowadzona przez sołtysa i przysiężnych, 1577-1814

oryginał: AP w Szczecinie, Grenzmark C nr 98, k.191 i luźne (wedle Kaczmarczyka, teczka 42, k. 92)

7. Rogoźno

Akta sądu starościńskiego w Rogoźnie dla wsi tego starostwa (1765-1766)

oryginał: wspominał o nich Kutrzeba (1926, s. 275)

uwagi: starostwo obejmowało w końcu XVIII w. wsie: Bukowiec, Cieśle, Garbatka, Gościejewo, Gościejewskie Holendry, Miejski Młyn, Nowy Młyn, Owcze Głowy, Oczygłowski Młyn, Owieczki, Ruda, Rybaki (przedmieście), Tarnowiec, Tłukawy, Trzy Góry, Wójtowstwo, Zawady i Żołędzin (SGKP IX, s. 680)

8. Szarcz (Scharzig)

Dorfakten 1599-1804

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalone w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 126)

9. Zemsko (Zębsko, Semmritz)

Dorfakten 1535-1876

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 75)

4. Ziemia wschowska

1. Długie Nowe (Neu Laube)

Dorfakten 1537-1680

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalone w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 75)

2. Jędrzychowice (Heyersdorf, Andrychowice)

Dorfakten 1541-1604

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 74)

3. Tylewice (Tillendorf)

Dorfakten 1517-1581

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 73)

2. Województwo kaliskie

2. Powiat kaliski

1. Wsie miasta Kalisza

a. Acta advocatialia calissiensia annorum 1581 incipiendo ad alios annos continuando villanorum ad civitatem calissiensem spectantium 1581-1695 (Acta villanorum 1581-1695)

oryginał: AP w Poznaniu, Akta m. Kalisza I/232; s. 493

mikrofilm: AP w Poznaniu, mf. 068270, skan: http://szukajwarchiwach.pl/53/4328/0/-/I_232

uwagi: dot. wsi Chełmce, Dobrzec, Ostrów, Rajsków, Szałe, Saczyn, Takomyśle i Tyniec

opracowania: Baranowski (1916)

b. Acta villanorum 1670-1704

oryginał: AP w Poznaniu, Akta m. Kalisza I/233, s. 128

mikrofilm: AP w Poznaniu, mf. 068271, skan: http://szukajwarchiwach.pl/53/4328/0/-/I_233

c. Liber praetorialis ordinum spectabilem et famatorum dominorum praeconsulis et consulum, advocati, scabinorum etque archimogitorum … Acta electionis magistratus 1684-1698, demum ulterius villanorum 1718-1749 (Acta villanorum 1718-1749)

oryginał: AP w Poznaniu, Akta m. Kalisza I/234, s. 102

mikrofilm: AP w Poznaniu , mf. 038608, skan: http://szukajwarchiwach.pl/53/4328/0/-/I_234

d. Acta villanorum civitatis S[acre] R[egiae] M[aiestatis] Calissiensis 1777-1782

oryginał: AP w Poznaniu, Akta m. Kalisza I/235, s. 94 zap.

mikrofilm: AP w Poznaniu, mf. 068272, skan: http://szukajwarchiwach.pl/53/4328/0/-/I_235

2. Malina (obecnie Malinie, dzielnica Pleszewa)

Protocollum von Verkauffung der Häuser und Gründe auf der Maline von 1791. Księga sołtysia protokołów transakcji wsi Malina, 1791-1805

oryginał: AP w Poznaniu, Akta m. Pleszewa I/40, k. 6

3. Olędry Dzierzbińskie (obecnie Zamęty)

Księga wiejska Olędrów Dzierzbińskich zwanych Zamęty w powiecie Kaliskim, 1792-1913

oryginał: AP w Poznaniu, Spuścizna Alberta Beyera 803

opracowania: Chodyła (2015)

3. Powiat kcyński

1. Stróżewice (Stróżewskie Olędry, Strozewo-Hauland)

Stróżewskie Olędry: Dorfakten [po 1730]

oryginał: przed wojną w AP w Poznaniu, Dorfakten C.2, spalony w 1945 r. (Kaczmarczyk, teczka 39, s. 112)

uwagi: wieś olęderska, założona w 1730 r. (Rusiński 1939/1945, s. 140)

5. Powiat nakielski

1. Złotowo (Złotów)

Księga gruntowa domeny złotowskiej 1619-1816

edycja: Zdrenka i Chłodowska (2005)

6. Powiat pyzdrski

1. Hollendy (Pyzdrskie Olędry)

a. Protokół rezolwowanych dekretów przez apelację lub zaskarżenie od sołtysa i ławników wsi Hollendry miasta Pyzdr, 1778-1779

oryginał: AP w Poznaniu, Akta m. Pyzdry, I/62; k. 7

mikrofilm: AP w Poznaniu, mf. 151745

opracowania: Stawiarski (2010), Chodyła (2015)

b. Księga sądowa sołecka wsi Hollendry należącej do miasta Pyzdr, 1785-1867

oryginał: AP w Poznaniu, Akta m. Pyzdry, I/63; k. 24

mikrofilm: AP w Poznaniu, mf. 151758

uwagi: Pyzdrskie Olędry obejmowały teren obecnych wsi: Baraniec, Glinianki, Dolne i Górne Grądy, Królewiny, Kruszyny, Tłoczyzna, Trzcianki i Zapowiednia (wedle Chodyła 2015, s. 13).

3. Województwo inowrocławskie

1. Powiat bydgoski

1. Otorowo

Protokoły sprzedaży gruntów i spraw spadkowych we wsi Otorowo prowadzonych przed sołtysami 1668-1792, s. 172

oryginał: AP Bydgoszcz (wedle Kaczmarczyka, teczka 42, k. 10)

5. Województwo sieradzkie

2. Powiat piotrkowski

1. Rokszyce

Księga wójtowska Rokszyc 1726-1801

oryginał: przed wojną w AGAD, zniszczona (Stebelski 1957, s. 216)

uwagi: Rybarski (1937/1938, s. 175) wymienia ją wśród nabytków AGAD przejętych z Archiwum Skarbowego jako „księgę miejską wójtowską m. Rokszyc jurysdykcji spornej i niespornej z lat 1726-1801”. Zapewne chodzi o wieś koło Piotrkowa (było bowiem parę miejscowości o tej nazwie, ale żadnego miasta)

2. Wielka Wieś (obecnie część Piotrkowa Trybunalskiego

Trzy księgi Wielkiej Wsi 1597-1699

oryginał: przed wojna były w AGAD wśród ksiąg miasta Piotrkowa, zniszczone (Goldman 1872, k. 11, Stebelski 1957, s. 215)

5. Powiat szadkowski

1. Pabianickie dobra

[Akta spraw sądów, jakie odbyli delegaci kapituły dla poddanych pabianickich z końca XVI w.]

oryginał: był w Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, zaginiony

odpis: w celach wydawniczych sporządził I. Polkowski (księga ta miała być „nieduża, z ośmiu arkuszy złożona”) według Płazy (1976, s. 243)

uwagi: jako materiał uzupełniający do dziejów sądownictwa w dobrach pabianickich mogą służyć:

  • Księga wizyt dóbr Pabianice należących do uposażenia kapituły krakowskiej 1496-1540, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, P.W.-1, s. 269, wyd. Ulanowski (1921, t. 2, nr 7413-7425 oraz 7426-7434)
  • Księga wizyt dóbr Pabianice 1496-1556, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, P.W.-2, s. 253 (w znacznym stopniu pokrywają się z poprzednią, zob. Płaza 1976, s. 241)
  • Revisia generalna dóbr Pabianice 1645, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, P.W.-3, s. 19
  • Relatio revisionis 1747, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, P.W.-11, s. 11
  • Rewizja 1781, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, P.W.-12, s. 39

W skład dóbr wchodziły wsie: Biesaga, Bolesławów, Brojce, Bronisin, Budy Dłutowskie, Bukowice, Bychlew, Chachuła, Charzew, Chechło, Chocianowice, Cieplucha, Czereczyn, Czyżemin, Czyżeminek, Dalków, Depcik, Dłutów, Dobroń, Erywangród, Feliksin, Gadka Ksawerów, Giemzów, Gospodarz, Górka, Górka Pabiańska, Grodzisko, Guzew, Hermanów, Huta Dłutowska, Huta Szklana, Huta Wyskicka, Jadwinin, Jędrzejów Wyskicki, Jutrzkowice, Kalinko, Kalno, Karnyszewice, Karolew, Karpin, Klimkowizna, Konin, Konstantyna, Kotliny, Kozica, Krasów, Kudrowice, Kurowice, Laskowice, Ldzań, Leszczynki, Leszczyny, Lublinek, Ludwików, Łaziska, Majówka, Mała Mierzączka, Markówka, Młodzieniaszek, Modlica, Mogilno, Olechów, Orszk, Palczew, Pawlikowice, Petrykozy, Piątowisko, Pliszka, Porażnia, Półtalarek, Prawda, Przypusta, Retkinia, Rokicie, Romanów, Róża, Ruda, Rydzynki, Rydzyny, Rypułtowice, Smulsk, Starowa Góra, Stefanowo, Stróża, Szynkielów, Ślątkowice, Świątniki, Tadzin, Terenin, Ustronie, Wandalin, Wardzyn, Widzew, Wielka Mierzączka, Wincentów, Wola Rakowa, Wola Zaradzyńska, Wola Żytowska, Wólka Kutowa, Wymysłów, Wyskitno, Zofiówka, Żytowice oraz dwa miasta: Pabianice i Rzgów.

Opracowania dziejów dóbr pabianickich: Baruch (1899, 1903, 1930), Fijałek (1952), Wawrzyńczyk (1967).

6. Ziemia wieluńska

1. Popów

Liber actuum villae nostrae hereditariae Popow, comparatus per Mathiam Paięcens. praepositum Crzepicens. Anno MDCX… [1577-1629]

oryginał: Archiwum Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, bez. sygn. (Kopiarz Krzepicki [w. XVII], s. 3-40); mikrofilm: BN mf. 14336

opracowania: Patykiewicz (1957)

Licencja Creative Commons