Księga gromadzka wsi Sidzina (dawniej Miłoszowa) z lat 1563-1706

wyd. Bolesław Ulanowski, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. XII, Kraków 1921

[v. 1.0]

Wieś Sidzina leży w Beskidach, na terenie obecnego województwa małopolskiego, w powiecie suskim, niedaleko Jordanowa. Księga sądowa tej wsi, sięgająca początków istnienia osady, przechowywana jest w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygnaturą 9092 (Księga gromadzka wsi Sidzina /dawniej Miłoszowa/, starostwo lanckorońskie z lat 1563-1706, s. 82). Obszerne jej fragmenty ogłosił drukiem Bolesław Ulanowski w wydawnictwie Księgi sądowe wiejskie, t. II, Kraków 1921, s. 167-180 (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, tom XII). Zapiski z księgi Sidziny zostały w tej edycji opatrzone numerami 5069-5093. Materiały te wykorzystał Kazimierz Dobrowolski w opracowaniu Wróżda i pojednanie w sądownictwie polskich wsi beskidowych XVI i XVII w., Lwów 1924 (Studia nad historią prawa polskiego, red. O. Balzer, t. VIII, z. 4).

Planując nową, pełną edycję tej księgi z wykorzystaniem standardów Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, udostępniamy na razie wersję Bolesława Ulanowskiego, zachowując pisownię (nie zmodernizowaną przez tego wydawcę) oraz numerację zapisek.

Zapiski:

5069-5072 (1563-1574)
5073-5078 (1574-1601)
5079-5086 (1606-1681)
5087-5093 (1681-1706)