I. Spis rzeczy znalezionych w domu oskarżonego o czarnoksięstwo grabarza w Ołomuńcu w 1744 roku

I.

Spis rzeczy znalezionych w domu oskarżonego o czarnoksięstwo grabarza w Ołomuńcu w 1744 roku

oryg.: „Spis różnych papierów z lat 1670-1835”, Biblioteka Jagiellońska, rkps 7572, k. 7

Informacyja i charakter znalezionych w domu pierwszego grobarza ad Ecclesiam S. Maurelii [s] w Ołomońcu d. 15 Januarii Anno 1744 [15.I.1744]. Natenczas diabeł, trupia głowa i ręka nie były znalezione, ale zamiast ich znaleziono stułę, kielich z korporałem i przy tym grobarz z żoną byli sekwestrowani i egzaminowani, lecz po egzaminie byli jakoby wolno puszczeni, dlatego szczególniej, aby tym łatwiej innych czarnoksiężników złapać mogli.

Februarii [w lutym, data dzienna nie oznaczona] nowa była wizyta w domu tegoż grobarza, gdzie go ze swoją kompanią złapano przy charakterach nume [?] opisanych:

1. krucyfiks wspak obwieszony na szubienicy,
2. kula szklana nad szubienicą,
3. krucyfiks pod szubienicą wspak obrócony,
4. diabeł pokazując [s] złoto,
5. trupia głowa,
6. lewa ręka człowieka,
7. gwóźdź na 20 calów długi, wbity w centrum,
8. gwoździ mniejszych 6, tykających się końcami większego gwoździa,
9. grobarz pod płaszczem na kształt diabła i imię tegoż grobarza.

Na odwrocie rysunki ołówkiem poprawiane atramentem (poprawiania nie dokończono):

1. koło z podpisem: To koło znalezione było w komorze u grabarza. Grabarz w płaszczu siedzący w postaci diabła Jerzy Kietler przezwiskiem,
2. postać ubrana w maskę diabła z rogami i luźny płaszcz,
3. czaszka,
4. ręka ludzka odcięta na wysokości łokcia,
5. szubienica z zawieszonym wspak krucyfiksem; pod nią krzyż do góry nogami,
6. figurka diabełka włochatego z ogonem i rogami; w prawej, podniesionej ręce trzyma kulkę,
7. cztery koncentryczne kręgi z zaznaczonym środkiem; w każdym kręgu zaznaczone po cztery krzyże, pomiędzy którymi wpisano łacińskie imiona.

Licencja Creative Commons