Collectanea ad historiam plebeanorum


Najnowsze:

appkalisz235

Materiały do katalogu ksiąg sądowych wiejskich z Wielkopolski i Mazowsza (publikacja 3.01.2017)


Edycje źródłowe:


Księgi sądowe wiejskie:

Księga gromadzka wsi Sidzina (dawniej Miłoszowa) z lat 1563-1706

[v. 1.0]
wyd. Bolesław Ulanowski, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. XII, Kraków 1921

Uzupełnienia do katalogu małopolskich ksiąg sądowych wiejskich

Uzupełnienia do wydanego drukiem Katalogu małopolskich ksiąg sądowych wiejskich z XV-XVIII w. Warszawa: NDAP 2007

Księgi sądowe wiejskie z XV wieku

Wersja poprawiona i uzupełniona w stosunku do publikacji drukiem: Księgi sądowe wiejskie z XV w. [w:] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2010

Materiały do katalogu ksiąg sądowych wiejskich z Wielkopolski i Mazowsza

Kontynuacja Katalogu małopolskich ksiąg sądowych wiejskich z XV-XVIII w.


Silva rerum:

cudowne-zjawienie-sie-obrazu-najsw-maryi-panny-w-kochawinie-roku-1646

I. Spis rzeczy znalezionych w domu oskarżonego o czarnoksięstwo grabarza w Ołomuńcu w 1744 roku
II. Wyrok sądu miejskiego Chęcin na Agnieszkę Kuśnierczankę za kradzieże, wszeteczeństwa i pijatyki popełnione w męskim przebraniu, 1642
III. Historia o jednym szlachetnym dziecięciu od własnego ojca siekierą w sztuki porąbanym w roku pańskim 1613
IV. „Ordynacja w Podwórzu dana Pisarzowi” oraz „Ordynacja dana Polowemu” we wsi Krzyżanowice 1755
V. Wyrok śmierci dla Tańki Rużyłychy za dzieciobójstwo 1770